آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: سفر بی سرانجام

0
35

آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: سفر بی سرانجام

ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره هفتاد و چهار اهدای اعضای بدن،محکومین به اعدام یک اقدام جنایتکارانه،جمهوری اسلامی است. اخیرا در اخبار…