آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: وضعیت بهاییان در ایران

0
32

آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: وضعیت بهاییان در ایران

ستون آزاد

امیر حسین مقدم 

در این متن به گوشه ای از فشار هایی که به بهاییان داخل ایران وارد می شود خواهیم پرداخت.

به نظر می رسد تمام فشارهایی که به بهاییان وارد می شود برای این است ک دست از عقاید خود

بردارند و توبه کنند و همچنین جلوی گسترش و نفوذ آن ها را بگیرند.

برای مثال به بهاییان اجازه داده نمی شود با دیگران راجع به عقاید دینی خود صحبت کنند و به

تهمت ها و اکاذیبی که به آن ها زده می شود پاسخ دهند. نه تنها بهاییان حتی حق برگزاری

رسومات خود از جمله دویستمین سالگرد تولد حضرت باب بنیان گذار آیین بهایی را در ایران

نداشتند بلکه بعضی از افراد بهایی را به این بهانه دستگیر گردند آن هم بدون هیچ گناهی .

رسانه های دولتی ازمجله وروزنامه ورادیووتلویزیون گرفته تا سایت های اینترنتی بدون تعهدی به

حقیقیت ، این دیانت الهی رامورد حمله قرار می دهند و به آن هایی همچون : جاسوس اسراییل ،

عامل تفرقه ، برهم زننده امنیت ملی و بی اعتقاد به اصول اخلاقی می دهند.

این فضا برای عاملان تعصب ، فضای تیره و مه الودی ایجاد می کند تا دراآن بتوانند کارهای

ناپسند خودرا توجیه کنند وبه اقدامات خود علیه بهائیان ادامه دهند. به هرحال بهائیان همچنان

به خاطر اعتقادات مذهبی خودشان همچون سعید رضایی بازداشت می شوند و سالیان زیادی را در

زندان های ایران به دور از خانواده هایشان می مانند. دولت ان ها رابه نقض مواد 500 و 689

قانون مجازات اسلامی یعنی اقدام علیه نظام ونشر اکاذیب متهم می کند. دربعضی از مورد این

افراد بدون رفع اتهام آزاد می شوند اما هرلحظه نگران هستند که چه موقع دوباره دستگیر می

شوند. بیشتر آن ها مجبور هستند جریمه های سنگینی را بپردازند یا برای آزاد شدن وثیقه های

هنگفتی را بگذراند ، آن هم بدون هیچ گناهی . وثیقه هایی همچون : سند مالکیت ، ضمانت

شخصی و پروانه کار که مبالغ آن ها بسیار زیاد است.

همچنین دولت اماکن بهایی مثل گورستان ها ، اماکن تاریخی ، مراکزاداری ، سایردارایی آن ها را

تصرف می کند وخیلی از آن ها را تخریب کرده است. بهائیان حق ندارند مرده های خودشان را

دفن ویا برای آن ها سوگواری کنند.

علاوه برآن برای بهائیان که می خواهند به کسب و کار بپردازند هم محدودیت های زیادی وجود

دارد. این کسب کارها هم خیلی مواقع با توسل به زور تعطیل می شود. ازطرف دیگه مدیران

شرکت های خصوصی را تحت فشار قرار می دهند تا بهائیان که استخدام کردند رااخراج کنند.

بهائیان درصنف های مختلف در سراسر کشور با مشکلات زیادی روبه رو هستند. مشکلاتی

همچون : مزاحمت های شخصی ، دریافت نامه و پیام های تهدیدآمیز از جمله این آزار و اذیت ها

است.

همچنین بچه ها مورد اذیت وآزار ازطرق مختلف قرار می گیرند و اعتقادات اسلامی به آن ها در

مدارس و کتاب های درسیشان تلقین می شود. و بعد از آن هم آن ها حق ورود به دانشگاه را

ندارن و در جواب امتحانات آنان نقص پرونده می خورد . یا آن که در برخی موارد که ورود به

دانشگاه برایشان مجاز می شود قبل از آنکه درسشان تمام شود آن ها را اخراج می کنند.

یکی از چیزهایی که باعث نگرانی عمیق مجامع حقوق بشراست خیزش دوباره انجمن حجتیه است

است که اساسا به این هدف تاسیس شده که نه تنها دین بهایی بلکه خود بهائیان را ریشه کن

کند. اخیرا موضع ضد بهایی این انجمن گسترش پیدا کرده وفعالیت های ضدسنی و ضد صوفی را

هم دربرگرفته است.

باتوجه به اینکه دولت با استفاده از اتاق بازرگانی وسایرسازمان های وابسته به دولت مشغول تهیه

فهرستی از بهائیان ومشاغل وحرفه های آن ها و جمع آوری سایر اطلاعات درباره بهائیان است ،

باید گفت این رشته سر دراز دارد

ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره هشتاد و یک