حضور گسترده مردم معترض و حق طلب همزمان در بیش از یکصد شهر توازن قوا را برهم زد

0
209حضور گسترده مردم معترض و حق طلب همزمان در بیش یکصد شهر توازن قوا را برهم زد
بررسی تحولات روزهای اخیر در گفتگوی مینو همتی با آذر مدرسی دبیر حزب حکمتیست
قیام آبان 98 گامی محکمتر از قیام دیماه 97 ، روند محتمل گسترش مبارزات را چگونه رقم میزند.
این برنامه از طریق تلویزیون ماهواره ای کانال یک بسوی ایران، خاورمیانه و اروپا پخش گردید
Mass uprising in more than 100 cities in Iran has shifted balance o power

An Interview with Azar Modaresi

Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women’s rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment.
Producer / Anchor: Mino Hemati