آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: جشن غرور همجنسگريان.

0
143

آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: جشن غرور همجنسگريان.

ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره هفتاد و چهار

 

همه ساله در كشورهاي كه حقوق همجنسگريان به رسميت شناخته ميشود در ماهاي تابستاني جون، جولاي و اوت شاهد بر پايي فستيوالهاي حمايتي از اين اقليت جنسي هستيم كه هر ساله سياستمداران و گروهاي حقوق بشري سعي بر اين دارند كه با بهتر و بزرگتر برگذار كردن اين فستيوال در كنار ديگر مراسمها و فستيوالهاي سياسي و مذهبي نقش پر رنگ حضور اين دسته از افراد جامعه را به ديگر مردم نشان دهند.

فستيوالي كه در حدود سه يا چهار روز در اكثر شهرهاي كوچيك و بزرگ با شعار عشق و برابري بر پا ميشوند.

امسال هم مثل سالهاي قبل اين فستيوال در شهر زيبايي يوتوبوري در سوئد از تاريخ ١٥-٠٦تا ١٨-٠٦ بر گزار شد و همه شهر بو و رنگي ديگر و متفاوت به روزهاي و ماههاي ديگر سال به خود گرفته بود .

مراسمي كه با حضور اگثريتي احزاب و گروهاي سياسي و اجتماعي به نحوي زيبا بر گزارشد.

و در اين بين سازمان هومن كه اكثرا از هنمجنسگريان فارسي زبان و البته با قوميتهاي مختلف تشكيل شده براي معرفي و جلب حمايت ديگر افراد و گروهاي حقوق بشري شركت داشت.

اين فستيوال در روز شنبه ١٨ ماه جون با بر گزاري راهپيماي بزرگ همجنسگريان و حاميان انها در بين تشويق و حمايت افراد غير همجنسگرا كه براي تماشا امده بودن به پايان رسيد راهپيمايي كه سراسر پر بود از عشق ، رقص و شادي و البته اندوه براي من و ساير كساني كه مجبور هستيم بخاطر نوع حكومت مذهبي حاكم به سرزمين مادريمان در اين غربت و در كنار ديگر مردمان اين سرزمين از هويت و حس عاشقانه خود بگويم.

اصغر (علي) كامروا

يوتوبوري جولاي ٢٠١٩