شکیب مصدق هنرمندی که پژواک صدای آزادیخواهی و برابری طلبی میلیونها انسان شد

0
264گفتگوی مینو همتی با شکیب مصدق هنرمندی که در افغانستان متولد، لیکن مرزهای جغرافیائی و فرهنگی را درنوردید و نوید فردای بهتر را برای یک دنیای آزاد و برابر به ارمغان آورد.
Mino Hemati interviews Shekib Mosadeq an Artist with a passion for Freedom and Equality.

Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women’s rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment.
Producer / Anchor: Mino Hemati