اکسیون ها به مناسبت گرامی داشت 8 مارس روز جهانی زن در کشورهای مختلف

0
687

اکسیون ها به مناسبت گرامی داشت 8 مارس روز جهانی زن در کشورهای مختلف

آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: اکسیون ها به مناسبت گرامی داشت 8 مارس روز جهانی زن در کشورهای مختلف

اکسیون ها به مناسبت گرامی داشت 8 مارس روز جهانی زن در کشورهای مختلف

آکسیون در بروکسل-بلژیک به مناسبت روز
جهانی زن و در حمایت از #دختران_خیابان_انقلاب
روز پنجشنبه ۸
مارس
۲۰۱۸ ساعت ۱۵ مقابل سفارت
جمهوری اسلامی
 Av. Franklin
Roosevelt 15,1050 Bruxelle
بعد از آکسیون همراه زنان تشکلات دیگر
از دانشگاه به سمت مرکز شهر راهپیمایی خواهیم کرد
.

سازمان رهایی زن همگام با “سازمان
زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)” و دیگر سازمان‌ها در این آکسیون و راهپیمایی
شرکت خواهد کرد و از همه‌ی انسانها‌ی آزادی خواه و برابری طلب دعوت میکند که با
شرکت کنندگانِ در این آکسیون همصدا شوند
.
سازمان رهایی زن-بروکسل (بلژیک)

ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره شصت و دوم