مبارزات زنان و 8 مارسی دیگر- مریم رمضانی گیوی

0
304

مبارزات زنان و 8 مارسی دیگر- مریم رمضانی گیوی

مبارزات زنان در ماهها و روزهای اخیر در ایران علیه حجاب اجباری در ادامه مبارزات حق طلبانه چهل ساله مردم ستمدیده ایران علیه نظام خون آشام اخوندی میرود که سرنوشت مردم ایران را عوض کند. دختران انقلاب که نامی است بر زنان جوانی که در ماههای گذشته در مقابل دیده گان همه بدون حجاب، روسری هایشان را به نشانه اعتراض به اهتزاز در آوردند و حیرت جهانیان را بر انگیختند . بار دیگر سرها به طرف ایران و زنان شجاعش برگشت .وورق های تاریخی رقم خورد که لبریز است از مقاومت چندین دهه ی زنان و مردان آزادیخواه علیه ستم و بی حقوقی زنان که قوانین اسلامی همواره به ان مشروعیت داده است . در مملکتی که بی حجابی جرم است این زنان دلیر و قهرمان بخوبی آگاهند که چه خطری را به جان میخرند. گرچه آنان اکنون در زندانهای جمهوری اسلامی با آزار و اذیت روبرو هستند اما توانسته اند تمام پایه های نظام اسلامی را بلرزانند تا جاییکه سران حکومت اسلامی با کمال شرم این اعتراضات آزادیخواهانه را به دشمنان خارجی نسبت میدهد.   

                                                                                       

                                                                                   

خبرهای داخلی و خارجی اخیر در سطح میدیا و مطبوعات نشان میدهد که کابوسی هولناک تمامی جسد گندیده جمهوری اسلامی را گرفته و آن سرنگونی این نظام فاسد است . این بار فقط اعتراض دانشجویان و کارگران و روشنفکران برای حق آزادی بیان و حق تشکل برای اصناف مختلف جامعه ایران نیست که به میدان آمده است. این بار صدای حق طلبانه نیمی از جمعیت جامعه ایران است که جمهوری اسلامی حیاتش را بر گرده نادیده گرفتن حق آنان ادامه داده است.آری این صدای زنان جامعه ایران است که بی هیچ اما و اگری حقوق از دست رفته شان را می خواهند و به نظام آخوندی با شجاعت تمام و به قیمت جانشان  نه میگویند. 

بنظر من هشت مارس امسال با هر سال دیگری فرق دارد . جان زنان و دختران جوان دیگر از این همه بی حقوقی به تنگ آمده و با نه گفتن به حجاب اجباری میخواهند به زندگی اختاپوس مذهب که بر جان و روحشان سالهاست چنگ انداخته پایان دهند. برسمیت شناختن آزادی پوشش برای زنان اولین و حیاتی ترین قدم در برسمیت شناختن تمامی حقوق انسانی زنان است .زنان با برنده شدن در این مبارزه  یک زندگی در شآن انسانی را برای خود رقم میزنند و دست جهل و خرافه را از سرنوشتشان کوتاه میکنند.                                                             

                                                                                                               

زنده باد مبارزه حق طلبانه زنان ایران