آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: فریاد بی صدا ي ترنسها در ایران

0
404

آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: فریاد بی صدا ي ترنسها در ایران

ترنس یا ترنسجندر نام متعارفی است که افراد دارای اختلال هویت جنسی را با آن می‌شناسند، گرچه صحیحش چیز دیگری است. ترنس به معنای عبور و ترنسجندر یعنی کسی که از جنسیت خود عبور کرده. در واقع واژه ترنسجندر به فردی اطلاق می‌شود که عمل تغییر جنسیت را انجام داده است. در ایران او را بیمار دارای اختلال هویت جنسی می‌دانند. مطبوعات ایرانی اقدام به انتشار آمارهایی در این رابطه کرده اند، اما این آمارها از یک منبع به منبع دیگر متفاوت است. افرادی که توسط جامعه به عنوان ترنس شناخته میشوند، هم از سوی دولت و هم از سوی اجتماع در معرض خشونت و آزار قرار میگیرند. 

مردان ترنس معمولاً بخاطر نداشتن حجاب دستگیرمیشوند، و زنان ترنس به دلیل اقدام به مبدل پوشی در مال عام، داشتن آرایش غلیظ، و یالباس پوشیدن به سبکی که با الگوهای تحمیل شده توسط دولت در منافات است، دستگیر میشوند. این آزار و اذیتها از سوی پلیس حتی پس از آنکه افراد ترنس نامه رسمی پزشکی قانونی را دریافت کرده اند

نیز ادامه دارد. همین موضوع

برخی اوقات منجر به پیشنهاد راه حل ها و مشاوره های نا درست، ومشکل آفرین و یا حتی خطرناک میشود. بنابراین، چارچوب قانونی در ایران، ناتوان از به رسمیت شناختن افراد تراجنسیتی‌ای است که تمایلی به فرآیند تعیین جنسیت ندارند. ولی در همین فرآیند پزشکی، محدودیت‌های وجود دارد. همه افراد تراجنسیتی مایل ویا قادر به انجام عمل تعیین هویت جنسی نیستند، و برخی دیگر حتّی اجازه انجام چنین عملی را ندارند. به عبارت دیگر، عمل تعیین هویت جنسیت برای همه تضمین شده نیست. به علاوه، بسیاری از افراد تراجنسیتی، به خاطر تبیعیض‌ها در جامعه، دسترسی به فرصت‌های اجتماعی، آموزشی، و شغلی ندارند و این موضوع آنان را از فرصت‌های اقتصادی بی‌بهره می‌کند. همچنین، به خاطر صفت هاو تبعیض‌های اجتماعی، بسیاری از افراد تراجنسیتی از حمایت مادی و معنوی خانواده‌های خود نیز بی‌بهره هستند. 

سوال این است باوجود قوانین مدنی که در ایران  برای حمایت از افراد تراجنسی وجود دارد« ماده ۹۳۹ قانون حمایت از خانواده »مصوب سال ۱۳۹۱ ایا ما در جامعه مرد سالار ایران شاهد حمایت و پشتیوانی از این قشر اسیب پديز جامعه هستیم. 

ايا ميتوانيم به اينده اين قشر اسيب پذير جامعه اميدوار باشيم .ايا سياستها و تفكرات كهنه و پوسيده حاكمان بر جامعه اجازه رشد و پرورش اين فرشتگان زميني را خواهند داد.تنها با مطالعه و اگاهي بخشيندن به جامعه ميتوان دل خوش به اينده و نسل بعدي اين قشر معصوم و بي پناه بود . به اميد روزهاي روشن و دور از خرافات و دين زدگي در سرزمين مادريمان.

( انسانيتم ارزوست)

ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره شصت و دوم