یونیسف: کوبا قهرمان حقوق کودکان

0
410

یونیسف: کوبا قهرمان حقوق کودکان

منبع: تله‌سور تارنگاشت عدالت «صندوق کودکان سازمان ملل» یا یونیسف، کوبا را «قهرمان حقوق کودکان» اعلام کرده است ماریا کریستینا پِرسِوال، سرپرست منطقه‌ای یونیسف برا….


Source