سفر تیم همیاری به یونان و دیدار از مهاجران افغانستانی

0
839

سحر صامت :بانو فرشته نوری، به سایت رهایی زن خوش آمدید.
ضمن تحسین و تقدیر از فعالیت های “تیم همیاری بانوان افغان در اروپا با مهاجران افغان” در سفر اخیر این تیم به یونان؛ از شما بخاطر این که قبول کردید تا در مورد فعالیت های اخیر تیم همیاری، با این‌سایت مصاحبه نموده و معلومات لازم را ارایه نمایید، سپاسگزاری نمایم.
فرشته نوری:
اجازه دهید تا قبل از همه، از این که برای مصاحبه با من وقت گذاشتید و فعالیت “تیم همیاری بانوان افغان در اروپا با مهاجران افغان ” مورد توجه تان قرار گرفت، از طرف خود و تیم همیاری از شما قلبا ابراز امتنان نمایم.
با استفاده از فرصت، میخواهم تا بدین وسیله از تمامی رسانه ها، سایت های اجتماعی و نهاد های مختلف مطبوعاتی ملی و بین المللی و از جمله “سايت رهايي زن” که میخواهند تا از این طریق، مشکلات مهاجران افغان را تحت پوشش رسانه ای قرار داده و صدای شان را انعکاس دهند، نیز از نام تمام هموطنان خود، ابراز قدر دانی و امتنان نمایم.
سحر صامت:کمی درباره ی سفر تان و تیم تان به یونان برای ما توضیح بدهید این سفر چگونه گذشت؟

پاسخ- فرشته نوری:
طوری که برای تان‌معلوم است که باز شدن‌مرز های کشورهای اروپایی در۳ سال قبل و دوباره مسدود شدن این مرز ها از ۲ سال بدین سو بر روی مهاجران کشورهای مختلف، از آن جمله افغانستان، باعث تجمع بی سابقه پناهجویان در کشور های ترکیه و یونان گردیده است.
این تجمع ده ها هزار نفری در یونان و‌عدم امکانات کافی برای اسکان شان و محدودیت امداد های بین المللی به آنها، فاجعه بزرگ انسانی را در آن کشور ایجاد کرده است که مشکلات ناشی از آن، واقعا دور از تصور است.
تعدادی از بانوان افغان در اروپا از مدت ها به این طرف از وضعیت بوجود آمده در یونان برای پناهجویان، مخصوصا مهاجران افغانستانی، که دیگر کاملا فراموش جامعه جهانی و مراجع مربوط ملی و بین‌المللی شده اند، واقعا متاثر و غمگین اند و در صدد این بوده و هستند که برای این هموطنان کاری را انجام دهند. از آن جمله یک‌ گروه ۵ نفری از این بانوان شامل ( فوزیه عباسی دانشجوی رشته مهمان داری هواپيما و فعال اجتماعی مدنی در هلند. من فرشته نوری ژورنالیست آزاد و فعال اجتماعی مدنی افغان در هلند. ساره نبیل هنرمند و فعال اجتماعي مدني در آلمان. خاطره سروری دانشجوي حقوق و ديپلوماسي و فعال اجتماعی مدنی در هلند. رخسار نوری دانشجوی عکاسی و فیلمبرداری و فعال اجتماعي مدني در آلمان.) را بر آن داشت که با ابتکار خود و با هزینه شخصی خود، همزمان با تجلیل دگرگونه روز زن امسال، با بانوان مهاجر افغان در یونان، به همیاری هم وطنان خود بشتابیم.

ما برای این‌همیاری، برنامه منظمی به منظور ارتقا و بهبود روحیه پناهجویان افغان جهت
تشویق و ترغیب آنها برای ادغام سریع تر در جامعه، شامل دید و بازدید مستقیم با مهاجران افغان در یونان، ارایه مشاوره های روانی و بهداشت برای بانوان مهاجر ، ارائه مشاوره های حقوقی و قانونی در مورد مسائل پناهجویی برای مهاجران، طرح اجرای نقاشی برای کودکان مهاجر، تدویر جلسات تبادل نظر در مورد مشکلات مهاجران با نهاد های مختلف فعال در امور پناهجویان در یونان و سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در آتن و برگذاری با شکوه هشتم مارس، روز جهانی زن در همراهی و حضور بانوان مهاجر برای این که به آنها اطمینان داده شود که فراموش نشده اند و تعداد زیادی از هموطنان شان همواره با آنها خواهند بود.
سفر ما به شکل موفقانه و مطابق به اهدافی که برای آن، تعین نموده بودیم، از تاریخ ۲ الی ۹ مارچ سال جاری انجام گردید و دست آورد های آن با درنظر داشت امکانات ما، قابل قناعت تیم همیاری میباشد.
سحر صامت:زندگی پناهجویی در یونان را چگونه ارزیابی میکنید؟
فرشته نوری:زندگی پناهجویی هرگز و در هیچ جایی مطلوب، آسان و ایده آل نبوده و نیست. هرچند امکان این وجود دارد که در بعضی کشور ها با درنظر داشت اهمیت ارزش ها و معیار های بشردوستانه گاهی مشکلات زندگی های پناهجویان بعد از تعین سرنوشت شان اندکی خوب باشد.‌ اما در شرایط یونان که محل اجتماع پناهجویان به شکل منطقه ترانزیتی است، زندگی پناهجویی پر مشقت، مشکل و حتی غیر قابل تحمل میباشد.
سحر صامت:
واکنش مهاجرین افغانستانی در مورد اجرای برنامه های تیم تان چگونه بود؟
پاسخ- فرشته نوری:
هموطنان پناهجوی ما در یونان، به شکل غیر قابل انتظار از تیم ما و برنامه های ما استقبال نمودند. آنها در پایان سفر کاری ما، با وضوح و کامل بیان داشتند که فعالیت های ما در موارد مختلف برای شان فوق العاده مهم بوده و نیاز های قابل اهمیت شان در این فعالیت ها در نظر گرفته شده بود.

بعد از انجام فعالیت های ما،‌ مهاجران با اکثر موسسات ونهاد هایی یونانی و بین المللی که برای پناهجویان فعالیت دارند، آشنا شده و این نهاد ها از مشکلات آنها به خوبی آگاه شده و عملا همکاری شان را برای کاهش مشکلات آنان ازدیاد بخشیدند و وعده نمودند که در این خصوص توجه بیشتری مبذول خواهند داشت. بین مهاجران و سفارت افغانستان در آتن، پل ارتباطی ساخته شد و قرار شد که مشکلات اسنادی هموطنان مهاجر ما به زودی حل شود. دانش پناهجویان هموطن در موارد مختلف شامل بهداشت،مشکلات روانی و مسایل حقوقی و قانونی مهاجرت ارتقا یافت.
طرح نقاشی برای کودکان مهاجر،احترام شایسته ای برای اطفال عزیز و محروم ما بود که یقینا از آغاز هجرت تا آن موقع ندیده بودند و از این بابت در بحران فقدان شخصیت و عدم‌اعتماد به خود بسر میبردند. تجلیل مشترک با بانوان مهاجر از روز زن، تاکید شایسته ای بر اوج اهمیت واقعی شان بود. تجمع گروه های بزرگی از هموطنان ما در کنسرت های
موسیقی وطنی که توسط تیم همیاری سازماندهی شده بود، جایگاه مناسبی برای دید و بازدید دسته جمعی شان و شاد ساختن خاطر افسرده شان بود.
. ‌این ها همه نمونه هایی از نظریات هموطنان پناهجوی ما در مورد فعالیت های تیم همیاری بود که تک تک شان با صراحت کامل بیان می نمودند.

سحر صامت:پناهجویان به خصوص زنان و کودکان از نظر وضعیت روحی در چه حالتی بسر می برند؟
فرشته نوری:وضعیت روحی همه مهاجران، به ویژه بانوان و کودکان بعد از خروج از وطن، آنهم در حالت اسفناک آن که از روی ناچاری تمام دار و ندار شان، خانه های شان، دوستان و خاتواده های شان را رها کرده و مسیر های خطرناک و وحشتناک غیر قانونی مرگباری را سپری کرده تا به یونان رسیده بودند و در آنجا هم در بی سرنوشتی کامل بسرمیبردند، واقعا دردناک، صدمه دیده و به شدت آسیب پذیر است. افسردگی در انواع و حدود مختلف در هرکدام از این مهاجران وجود دارد و آن ها را فوق العاده میازارد. با تاسف باید بگویم که وضعیت روانی این هموطنان ما بحرانی و نگران کننده است. در بحث ها و مشاوره هایی روانی که تیم همیاری با این عزیزان داشت، کاملا معلوم بود که بار این بحران های روحی، روانی و عاطفی در هریک‌ از آنها تا چه حد سنگین است.
هرچند مشاوره های تیم‌ ما در این زمینه نیز مفید و قابل استفاده بود، اما شما میدانید که بحران های روحی روانی مشکلاتی نیستند که در یکی ۲ جلسه فشرده و عمومی مشاوره، التیام یابند. ما امیدواریم که نهاد هایی که در این عرصه به صورت مشخص فعالیت دارند، در این زمینه توجه عمیق داشته باشند.
سحر صامت:تا چه میزان از حضور وکلا در تیم همیاری، استقبال شد؟

 فرشته نوری: حضور آقایان کریم پوپل وکیل مجرب افغان در آلمان و مسیح رسول وکیل مجرب افغان در هلند در جمع تیم همیاری، یک نعمت بود. بجا است تا مکررا از این ۲ وکیل برجسته و با احساس وطن قلبا ابراز امتنان نمایم.
از این که مشکلات هموطنان ما در موارد مختلف حقوق پناهنده گی مانند مسایل الحاق اعضای خانواده در کشور های مختلف اروپایی، مسایل اسنادی هویت، ازدواج، اهمیت تثبیت سن، جدا ماندن اعضای خانواده ها از همدیگر و امثال آن بسیار زیاد و آگاهی حقوقی و قانونی شان بسیار پایین است، لذا مشاوره های حقوقی و قانونی این ۲ وکیل عزیز واقعا فوق العاده قابل استفاده و نیاز مبرم هموطنان مهاجر ما در یونان بود. آنها با حوصله مندی کامل قوانین پناهجویی در اروپا را برای این هموطنان ما توضیح داده و سوالات تک تک شان را در مورد کیس های پناهجویی شان با دقت کامل پاسخ دادند. حتی این هر ۲ بزرگوار وعده تعقیب رایگان حقوقی کیس های متعدد تعداد زیادی از هموطنان ما در آلمان و هلند را نیز نمودند که این یک‌عمل نیک و شجاعانه اخلاقی و انسانی در برابر هموطنان مهاجر ما است.
سحر صامت: ار اول گفتگو شما از رسانه ها یاد کردید حالا سوال من این است،آیا رسانه های یونانی، نهاد ها و یا احزاب سیاسی یونان از این سفر اطلاع یافتند؟ واکنش آنان چگونه بود.
پاسخ- فرشته نوری:اطلاع رسانی در مورد مشکلات هموطنان پناهجوی ما در یونان و رسانه ای ساختن مشکلات شان یکی از اهداف فعالیت های تیم‌همیاری و برنامه های مورد اجرای ما در آنجا بود. و ما این فعالیت را به شکل گسترده ای انجام دادیم. ما روزانه با رسانه های مختلف تصویری، صوتی و تحریری مصاحبه های مختلف انجام دادیم و با نهاد ها و شخصیت‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، مستقل و گروهی ملاقات های انجام دادیم و وضعیت مهاجران را به اطلاع همه تان رسانیدیم.
رسانه های یونانی هم در این اطلاع رسانی ما را کمک نمودند. نهاد ها و شخصیت های که ما با آنها دیدار و گفتگو داشتیم نیز صحبت های ما را با دقت شنیده، تایید نموده و وعده همکاری دادند.

خوب درباره ی واکنش سیاسیون در‌این مورد باید بگویم که احزاب سیاسی در برابر مسایل مختلف اجتماعی، با درنظر داشت اعتقادات سیاسی و استراتیژی های کاری شان موضع گیری می کنند. احزاب حتی در دیگر کشور ها هم با پدیده های اجتماعی مانند مهاجرت برخورد های سیاسی مثبت و یا منفی دارند. چنانچه در اکثر کشورهای اروپایی که همین حالا تعداد زیاد مهاجر زندگی میکنند نیز احزاب مخالف و موافق مهاجرت وجود دارند که هر ۲ جناح براساس مواضع سیاسی شان در این مورد برخورد می کنند. یونان هم از این امر مستثنی نیست. در آن کشور هم گروه های سیاسی مخالف مهاجرت و موافق آن وجود دارند که برخورد شان را به همین شیوه پیش میبرند. اما در ملاقات هایی که ما با آنها چه در دفاتر شان و چه حین حضور شان در محافل مان داشتیم، همه مشکلات مهاجرین را تایید کرده و کوشش می کردند تا با دید واقع بینانه تری در این مورد موضع گیری کنند که برای ما امیدوار‌کننده بود.
در واقع چه رسانه های یونان، چه نهاد ها و شخصیت های مستقل و چه شخصیت های سیاسی آن کشور، در کل اقدام و فعالیت های تیم همیاری را تقدیر و ستایش نمودند.

سحر صامت:از فعالیت های هنری کودکان مهاجر افغانستانی در این سفرتان یاد کردید، جالب است بدانیم رسانه ها و دیپلمات های یونانی چه واکنشی به آثار هنری یا نقاشی های کودکان پناهجو نشان دادند؟ آیا کدام تصمیمی برای بهبود وضعیت آنها گرفته اند؟
فرشته نوری:طوری که گفتم که رسانه ها و شخصیت ‌های متعدد یونانی اقدامات و فعالیت های تیم‌همیاری را تحسین نمودند. از جمله موضوع نقاشی کودکان نیز برای شان دلچسپ بود و آن را تقدیر کردند. حتی حین نمایش و فروش نقاشی های کودکان در محفلی که ما به مناسبت تجلیل از روز جهانی زن تدویر نموده بودیم و در آن تعدادی از شخصیت ها و دیپلوماتان یونانی نیز حضور داشتند، به تعداد ۱۵ اثر نقاشی کودکان هموطن ما به نفع این کودکان به فروش رسید که قطعا تعدادی از این شخصیت ها از جمله خریداران این آثار، نیز بودند.
البته در مورد این پرسش تان که این شخصیت ها تصمیمی برای بهبود وضعیت این کودکان هم گرفتند یا خیر! باید به عرض برسانم که در مدت زمان یک‌هفته که ما در یونان بودیم، ارزیابی و‌تعقیب تصمیم آنها در این زمینه امر ناممکنی بود. چون این یک‌ پروسه ای است که کار تدریجی و زمان بیشتری نیاز دارد. اما در هرصورت وعده شان برای هرنوع همکاری ممکن، مثبت و امیدوار‌کننده بود.
سحر صامت:کودکان زیادی سالهاست که به گونه ی اجباری در این کشور با ناامیدی پشت مرز های بسته رو به رشد و تکامل

هستند،وضعیت تحصیلی کودکان پناهجو در یونان چگونه است آیا کودکان حق تحصیل را در این کشور دارند؟
فرشته نوری:وضعیت تحصیلی کودکان پناهجو در یونان اصلا مناسب نبود و متاسفانه در این زمینه بنابر مشکلات متعدد، محدودیت امکانات، عدم‌ حضور متداوم کودکان در محلات تجمع و نبود کریکولم های درسی مشخصی، زمینه های مناسبی برای آموزش و تعلیم آنها وجود ندارد. البته در این مورد هم تیم همیاری صحبت های زیادی با مراجع مربوط انجام داده و وعده هایی برای توجه در این عرصه نیز گرفته شد که آینده نشان میدهد که در این خصوص چه تغییراتی ممکن بوجود خواهد آمد.
سحر صامت:میزان خشونت علیه زنان افغانستانی را در این سفر چگونه ارزیابی کردید و چه برنامه یی برای کمک به آنها دارید؟
فرشته نوری:متاسفانه خشونت علیه زنان و کودکان، سو استفاده جنسی از زنان و کودکان تا سرحد تجاوز بر آنها وجود دارد. اطلاعات و آماری که در این زمینه داریم واقعا باور نکردنی و نهایت اسفبار است.

برخی از زنان و کودکان از لحظه ترک محل زندگی تاکنون در ابعاد متفاوت در معرض این خشونت ها، سو استفاده ها و تجاوز ها توسط افراد مختلف اعم از قاچاقچیان فرصت طلب، مجریان قانون، محافظان قانون و افراد مستقل مختلف در کشورهای مختلف در مسیر راه و الی اکنون در یونان قرار داشته و دارند. اما به علت اساس بودن این موضوع، اجازه بدهید که برای فعلا در این مورد بیش از این صراحت نداشته باشم. چون در این بحث، تمام اتهام ها به صورت ادعا ابراز میشود و اشتهار ادعا ها، نیازمند یک سلسله پرنسیپ ها، ویژه گی های حقوقی و اخلاقی از جمله اطلاع و پاسخ آنهایی که مورد ادعا قرار گرفته اند، میباشد. ما تمام ادعا های زنان را با تفصیلات و تمام جزییات، به نهاد های مربوطه در یونان، از جمله سفارت افغانستان در آتن سپردیم و همه این نهاد ها وعده تعقیب این ادعا ها را داده اند. فعلا منتظر اقدامات آنها می باشیم.‌البته در آینده با در نظرداشت تحقیقات و بررسی های آنها، اگر لازم بود نتایج بدست آمده را در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد.
سحر صامت: برنامه های آینده ی شما برای بهبود وضعیت مهاجران و یا اطلاع رسانی از سبک زندگی آنها به جهان غرب چیست`؟
فرشته نوری:”تیم‌همیاری بانوان افغان در اروپا با مهاجران افغان” مصمم است تا در آینده نیز پروسه همیاری با هموطنان پناهجو را از هر طریق ممکن ادامه دهد. شاید در آینده ادامه سفر های مشابه و انجام فعالیت های مشابه در یکی دیگر از کشور های ترانزیت مهاجرتی شامل پلان کاری ما باشد، که البته به وقت و زمان مناسب آن، به اطلاع رسانه ها خواهیم رساند.و اما در خصوص تدویر نمایشگاه ها، برنامه ما در آینده این خواهد بود که برای آثار نقاشی شده توسط کودکان مهاجر، نمایشگاه هایی تدویر نماییم و در این نمایشگاه ها، آثار را به نفع کودکان‌نقاش به فروش برسانیم و همزمان، از نقاشی ها عکاسی و کتاب های برای این عکاسی ها منتشر و این کتاب ها را هم باز به نفع کودکان به فروش برسانیم.

سحر صامت: بانو فرشته نوری عزیز، مکررا از این که با حوصله مندی به سوالات ما پاسخ دادید و این مصاحبه را با سایت ما تکمیل نمودید، از شما ابراز امتنان مینمایم .
فرشته نوری:بانوسحر عزیز،من نیز متقابلا از شما و سایت رهایی زن صمیمانه برای انجام این مصاحبه خوب، قدردانی نموده و برای شما و انجام رسالت تاریخی تان در زمینه رهایی بانوان وطن آرزوی موفقیت های مزید دارم.