اسامی تعدادی از دستگیرشدگان تجمع به مناسبت روز زن در مقابل وزرات کار: ۱.بنفشه جم…

0
372


اسامی تعدادی از دستگیرشدگان تجمع به مناسبت روز زن در مقابل وزرات کار:
۱.بنفشه جمالی
۲.زهره اسدپور
۳.مهرداد فلاحی
۴.پرستو الهیاری
۵.علی سالم
#هشت_مارس


Source