زنده باد هشت مارس روزجهانی زن

1
254


زنده باد هشت مارس روزجهانی زن

https://rahaizanorg.blogspot.com/2018/02/zendehbad8mars.html

زنده باد هشت مارس روزجهانی زن

به کمتر از آزادی و برابری رضایت نمیدهیم رهائی زن


Source

1 COMMENT

 1. روز جهانی زنان را پاس بداریم
  هشتم مارس فرا میرسد و زنان سراسر جهان برای کسب حقوق برابر با مردان همچنان می رزمند.
  درسال گذشته زنان کشورمان که در گیر بحران های بزرگ اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی است ، روند مبارزات خود را گسترش داده و از تمامی گزینه ها برای ابراز وجود و مبارزه سود جسته اند.
  امروزه زنان در حالی که در اعتراضات سراسری علیه استبداد و چپاولگری و فقر همپای مردان در کشورمان مشارکت داشتند ، از سایر ابزارها برای ابراز وجود اجتماعی و احقاق حقوق استفاده مینمایند.
  ما باید و باید از خواستها و مبارزات زنان برای کسب حقوق اجتماعی و رفع ظلم مضاعف از آنان بکوشیم و با مشارکت در مبارزات آنان حمایت کامل خود را ابراز بداریم.
  بدون وجود و حضور فعال نیمی از جمعیت کشور هرگز نمیتوان تغیرات بنیادین را شاهد بود و کشور را در مسیر دموکراسی و بهروزی سوق داد.
  آینده در گرو این همدوشی است ، در این مسیر کوشا باشیم.

  بهرام پرتوی

Comments are closed.