قاصدان سپیده دمان – شعری از بفشه کمالی

0
341


http://rahai-zan.blogspot.com/2018/01/blog-post_99.html

قاصدان سپیده دمان – شعری از بفشه کمالی

فرزندان آفتاب وستاره شبنم و سپیده دم بهار و شکوفه باران و درخت فرزندان کار ودستان پینه بسته فرزندان رزم و رهایی فرزندان مقاوم…


Source