معلمان عدالت خواه

0
239

معلمان عدالت خواه

🌀 امروز جمعی از بازنشستگان کشوری ، لشگری و تامین اجتماعی و فولاد در مقابل مجلس تجمعی اعتراضی برگزار کردند.


Source