#سپیده_فرهان که در اعتراضات دیماه دستگیر شده بود امروز با قید وثیقه ۲۵۰میلیون ت…

1
238


#سپیده_فرهان که در اعتراضات دیماه دستگیر شده بود امروز با قید وثیقه ۲۵۰میلیون تومانی آزاد شد

#بازداشت_معترضین
@TheArrestees
Source

1 COMMENT

Comments are closed.