تا دیر نشده صف خود را از حامیان جمهوری اسلامی جدا کنید/هما ارجمند – شهروند

0
259


http://shahrvand.com/archives/92780

تا دیر نشده صف خود را از حامیان جمهوری اسلامی جدا کنید/هما ارجمند – شهروند

مصمم هستیم همان بلایی را که بر سر شاهرودی قاضی جلاد اسلامی در آلمان آوردیم بر سر همه سران و عوامل رژیم که به خارج از کشور می آیند بیاوریم و جنایتکارانی که به کشورهایی ….


Source