جان بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در زندان های رژیم در خطر است

1
316


http://rahai-zan.blogspot.com/2018/01/blog-post_64.html

جان بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در زندان های رژیم در خطر است

مصاحبه رهایی زن با سولماز اسکندری https://youtu.be/riNxEmfTHWs مینو همتی: از کوزه همان برون تراود که در اوست، از ک…


Source

1 COMMENT

Comments are closed.