۲۲ روایت از ‘دختران خیابان انقلاب’؛ ادامه یک کشمکش چهل ساله

0
364


http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-42947653

۲۲ روایت از ‘دختران خیابان انقلاب’؛ ادامه یک کشمکش چهل ساله

حرکت اعتراضی تعدادی از زنان ایرانی در اعتراض به حجاب اجباری با واکنش های زیاد و متفاوتی رو برو شد. تعدادی از روزنامه نگاران و تحلیلگران در اینباره برای صفحه ناظران نو…


Source