برگزاری ۸ مارس در کنار زنان مهاجر در یونان – Rahai Zan

0
379


https://www.rahaizan.tv/2018/02/08/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B8-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86/

برگزاری ۸ مارس در کنار زنان مهاجر در یونان – Rahai Zan

کم کم به ۸ مارس روز جهانی زنان نزدیک می شویم، روزی که میلیون ها زن و مرد مدافع حقوق زنان در گردهمایی هایی که به مناسبت این روز و به اعتراض از وضعیت اجتماعی و یا اقتصادی …


Source