راره رضائی ارتباط مستقیم با فعالین حقوق کودک در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب گفتگو…

0
342https://youtu.be/eamHCNXwDcAشراره رضائی ارتباط مستقیم با فعالین حقوق کودک در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب گفتگو با بهنام ابراهیم زاده فعال حقوق کودک از امداد گران مردم نهاد در مناطق زلزله …


Source