#میثم_شریف دانشجوی دانشگاه #تبریز امروز با قید وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد…

0
323


#میثم_شریف دانشجوی دانشگاه #تبریز امروز با قید وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد
#بازداشت_دانشجویان
@TheArrestees
Source