دختر خیابان انقلاب «ویدا موحد» است. او زنی ۳۱ ساله است و یک دختر ۱۹ ماهه دارد ا…

3
1524


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1594642597280522&set=gm.1552221244863213&type=3&theater


نام دختر خیابان انقلاب «ویدا موحد» است.
او زنی ۳۱ ساله است و یک دختر ۱۹ ماهه دارد او به دلیل اعتراضش به حجاب اجباری هم‌اکنون زندانی است.
صدای او باشیم!


Source

3 COMMENTS

  1. مینو جان، با انتشار عکس دختر خیابان انقلاب و باز تکثیر آن در این سطح، هیچ شکی در اسیر و در بند شدنش نبود. باور کن اینجا نه منظورم شما و نه شراره عزیز است که تنها شما خبر از زندانی شدنش را اطلاع رسانی کرده اید. مشکل عمق فاجعه و بی توجهی نسبت به امنیت و جان و سرنوشت انسانها یست که توسط شخصیت ها و جریانات سیاسی نادیده گرفته میشه و مختص به امروز و این دوره هم نیست. با این پرونده ای که برایش بسته ایم امیدوارم جسدش را تحویل نگیریم. ببخش مینو جان شما بهانه شدی!

Comments are closed.