مبارز شهر ‍️‍️ این هم از خواست مردم گزارشگر قیام مردمی باشید کرماشان

0
357https://www.facebook.com/100010889565112/videos/536989643340683/?q=ezat%20malaky

دختران مبارز شهر 🙋‍♀️🙋‍♂️
این هم از خواست مردم
گزارشگر قیام مردمی باشید
کرماشان


Source