یک‌شنبه ۱۰ دی ماه درجریان اعتراضات اخیردر _اصفهان بازداشت شده است.خانواده وی بی…

0
345


https://www.facebook.com/TheArrestees/photos/a.1530091920394029.1073741827.1530015170401704/1541197095950178/?type=3&theater


#مهرزاد_اصفهان_پور⁩،از یک‌شنبه ۱۰ دی ماه درجریان اعتراضات اخیردر _اصفهان بازداشت شده است.خانواده وی بیش از ۲هفته است نه خبری از محل نگهداریش دارند،نه از وضعیت و نه اتهام #سرکوب_معترضین
@TheArrestees


Source