فارغ التحصیل ادبیات آلمانی #دانشگاه_تهران ۱۲ دی ماه در منزل خود بازداشت شده است…

0
290


https://www.facebook.com/TheArrestees/photos/a.1530091920394029.1073741827.1530015170401704/1541196412616913/?type=3&theater


#سینا_درویش_عمران فارغ التحصیل ادبیات آلمانی #دانشگاه_تهران ۱۲ دی ماه در منزل خود بازداشت شده است. تا این لحظه از وی خبری در دست نیست. #سرکوب_معترضین
#تظاهرات_سراسرى
@TheArrestees


Source