#علی_براتعلی دانشجوی دانشگاه #گرمسار 12 دیماه در منزل پدری خود در تهران دستگیر…

0
419


#علی_براتعلی دانشجوی دانشگاه #گرمسار 12 دیماه در منزل پدری خود در تهران دستگیر شد
#تظاهرات_سراسری
#بازداشت_دانشجویان
#سرکوب_فعالین

@TheArrestees
Source