آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: درد ها ی بی پایان ملت افغان

0
264

آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: درد ها ی بی پایان ملت افغان

·زمین وستمگران جهالت دینی وتجاران مذهبی وسردمداران
امپریالیزم غرب درافغانستان 

· متاسفانه
باید بگویم که بحران افغانستان تمام شدنی نیست ؟
· بحران
خانه جنگی ها وقوم جنگی وتعصبات را دامن زدن حرفه گروه های متجاوز نوکر صفت خایین
ومذدور کشورهای بیگانه شده اند ، ودست درازی دولت های ارتجاعی خایین همسایه کشور
افغانستان را در دام تروریزم و جنگ قومی و مذهبی انداختند.  این اوضاع وخیم
که متاسفانه ذهنیت مردم سنتی را زیر فشار روحی وروانی گرفته و مردم رابه جان هم
انداخته است، از طرف دیگر بالاخره امپریالیزم غرب وامریکا هم بازی کثیف وسیاست
قدرت طلبی وحشی خودرا نیز در عمل پیاده میکند که مهره اصلی برای بازی شان عراق
وسوریه ولیبیا وافغانستان است
.
·  این عملیات های انتحار ضد انسانی وانفجار های را که در
بریتانیا و فرانسه و عراق و آلمانیا و خیلی جا راه افتاده است محصول دست خود
جنگهای امپریالیستی هستند، این جنگ ها و انتتحاری ها برای نابودی ملت مظلوم ما
براه انداختند که متاسفانه از شروع سال
۲۰۱۷ تا حال مدهش ترین
انفجارات بوقوع پیوسته که مثال زنده حادثه
۳۱ می و۲۰۱۷ است: بامداد روز
چهارشنبه 31 می 2017، از وقوع انفجاری مهیب در چهار راهی زنبق واقع مرکز دیپلومات
نشین شهر کابل رخ داد. این حمله انتحاری در مرکز شهر کابل که وزارت امور خارجه
افغانستان، سفارت‌های ایران، آلمان، جاپان، وشرکت مخابراتی روشن واقع شده‌اند.
تعداد کشته شده‌گان این حمله بیش از 80 رسیده است همچنین بیش از 300 تن نیز زخمی
شدند. این انفجار به حدی سنگین بود که صدای آن در بسیاری از بخش‌های شهر کابل
شنیده شده است و بر اثر آن شیشه‌های همه تعمیر شکسته بود دود سیاه وغم عظیم شهر
یان کابل را سرازیرشده بود وخانواده های که عزیزان را از دست داده بودبا عالم غم
در سوگ عزیزان نشسته بودند همه این قربانیان جوان های به سنین
۲۰ تا ۴۰ سال با یک دنیا اروزی
به خاک دفن شدند .متاسفانه
· این
است زندگی پراز اندوه ما افغان ها که در
۴ دهه زجر ستم ستم گران را میکشیم وتلاش برای راه
نجات ازاین بنبست جریان دارد وامیدوارم هستم که پیروز شویم
 .
· زنده
باد ازادی برابری در سراسر جهان
·      
  با عرض حرمت  (( ماریا یوسفزی
)