آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: سخت‌تر از كار كردن در معدن، كار نكردن در معدن است. برای گذران زندگی چه کار باید کرد؟

0
223

آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: سخت‌تر از كار كردن در معدن، كار نكردن در معدن است. برای گذران زندگی چه کار باید کرد؟

سخت‌تر از كار كردن در
معدن، كار نكردن در معدن است. برای گذران زندگی چه کار باید کرد؟

پ.ن: در اثر انفجار معدنِ
زغال‌سنگِ یورت در آزادشهرِ گلستان، تا این لحظه
۲۵ نفر کشته، ۳۲۲ نفر محبوس و ۶۰ نفر مصدوم شده‌اند.