آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: مثل یک زن کاملاً عادی

0
568

آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: مثل یک زن کاملاً عادی

بی قرار در باد می رقصم

مثل یک کودک سرخورده از بزرگترها
نرم در کوچه های کودکی می چرخم
صدای ساز باران کوک لحظه هایم شد
فریادهای صدسال خاموشی،درسکوتِ
مثل یک زن کاملا عادی
بغض سرد روزهایم سر باز کرد
درونی که پر از آتش بود
به یکباره از درون مَرد شد
مثل یک زن کاملاً عادی
تنم از تب انگشتانش داغ شد
زخم های کهنه ام سرباز کرد
تمام دشت سینه خاکستر شد
مثل یک زن کاملاً عادی
دیده ام از خون دل رنگ شد
تب دستانی که تمنای باران داشت
در یک رویای نیمه کاره سرد شد
مثل یک زن کاملاً عادی
از آغاز قصه دور
زنی که پایان جاده را دیده
زنی که به یک بودن وحس یک بوسه رسیده
و زنی که تا انتهای جاده تنها
مثل یک زن کاملاً عادی
که با همه ی دردها به حس پاک مادر شدن رسیده

ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره پنجاه و چهارم