فرخنده ملک زاده، هرگز فراموشت نمیکنیم

0
641فرخنده هرگز فراموشت نمیکنیم دومین سالگرد گرامیداشت فرخنده ملک زاده بهمراه بحث و گفتگو برای ریشه یابی آنچه بر فرخنده ملک زاده در افغانستان گذشت.
با تشکر از فعالین رهائی زن از ایران و افغانستان مقیم گوتنبرگ سوئد که این یادبود را ترتیب دادند.
پانلیستها عبارتند از تکتم جهانگیری، ندا حسینی، ماریا یوسفزی،سهیلا حیدری و سحر صامت
و با تشکر از گروه موسیقی فرمتیدن (رضا و حسین)

Never Forget Fakhondeh Malek Zadeh
Thanks to Reza & Housien from Framtiden Music group
Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women’s rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment.
Producer / Anchor: Mino Hemati