چرا ورود زنان به استادیومهای ورزشی ایران ممنوع است؟Part2

0
222چرا ورود زنان به استادیومهای ورزشی ایران ممنوع است؟
گفتگوی ویژه با شراره رضائی مدیر مسئول ماهنامه رهائی زن
بازیکنان برای دفاع از برابری حضور زنان و مردان در استادیوم بسکتبال دادنشگاه اصفهان بازی فینال را تحریم کردند.
Why are women Banned from Sport Arena in Iran?-Part2