گرامیداشت 8 مارس روزجهانی زن از تهران و کابل تا اشتوتگارت و استکهلم، گوتنبرگ تا اسلو و بروکسل

0
198گرامیداشت 8 مارس روزجهانی زن از تهران و کابل تا اشتوتگارت و استکهلم، گوتنبرگ تا اسلو و بروکسل. این برنامه ویژه رهائی زن از کانال یک ماهواره بسوی ایران، افغانستان، خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی پخش گردید.
با سپاس از شراره رضائی در اشتوتگارت آلمان، رعنا کریمزاده، سحر باباسلجی در استکهلم، سیروان رضائی، افسانه رها، مرضیه آدمی و شاهین کاظمی در گوتنبرگ، شادی و روپاک مطیعی در اسلو و سعید محمدی در بروکسل برای تهیه و ارسال این گزارشات.

March 8 celebrated From Tehran, Kabul, Stockholm, Gothenburg, Stuttgart and Oslo.