جاسوسی و هک شدن سایتها، بررسی امنیت سایبری در دنیای مجازی

0
300بررسی امنیت سایبری در دنیای مجازی ، جاسوسی و هک شدن سایتها
گفتگوی مینوهمتی با حمید نصیری کارشناس اینترنت و دنیای مجازی
Discussion about Cyber spying and hacking