اشتوتگارت آلمان مراسم روز جهانی منع خشونت علیه زنان

0
224اشتوتگارت آلمان مراسم روز جهانی منع خشونت علیه زنان
با سپاس از شراره رضائی برای تهیه و ارسال این گزارش تصویری برای پخش در برنانه رهائی زن از کانال یک ماهواره.