تعرض گروهی به زنان منطقه پغمان افغانستان و پیامدهای آن

0
276پیامدهای تعرض گروهی به زنان منطقه پغمان افغانستان در مصاحبه مینوهمتی با سحر صامت فعال حقوق زنان افغانستان به بحث گذارده میشود.
برنامه تلویوزیونی رهائی زن هر هفته از طریق کانال یک ماهواره برای فارسی زبانان در ایران، افغانستان، تاجیکستان و دیگر نقاط جهان پخش میشود

RahaiZan TV, Mino Hemati, interviews Sahar Samet an Afghan women’s right activist, about gang raping and robbing of four women in Paghman district, Afghanistan.