خشونت به زنان با فتوای کدامین مرجع تقلید

0
311

https://i.ytimg.com/vi/64fvX5jT8d4/hqdefault.jpg
خشونت علیه زنان و در فجیعترین اشکال آن زاده جامعه بیمار و مرد سالار است. خشونتی که زنان همه روزه با آن دست و پنجه نرم میکنند و گاهنا از آن جان سالم بدر نمیبرند.
و اما زیر سایه حکومت اسلامی، هیولای خشونت به زنان در چهاردیواری خانه محبوس نیست. بلکه سوار بر موتور با هزینه محرمانه صدها ارگان سرکوب ریز و درشت در خیابانها پرسه میزند و برعلیه دختران و زنان جوان اسیدپاشی زنجیره ای سازمان میدهد.
دراصفهان شاهد اسیدپاشی زنجیره ای، توام با اعتراض مردمی و گریز مقامات مسئول از پاسخگوئی به مردمی که صرفا خواهان امنیت شهروندی هستند، میباشیم.
اگر این جنایت در هر جای دیگر جهان اتفاق افتاده بود، شهر بخواب نمیرفت تا جنایتکاران دستگیر و به محکمه علنی کشیده شوند.
Organized Acid attacks on women in Isfahan, perpetrated by Islamic thugs under the payroll of Islamic regime of Iran, spark the protest of people of Isfahan, Tehran and other cities.
The question remains who gave the Fatwa and who carried it out?
RahaiZan weekly TV program broadcasting from Los Angeles via Channel One Satellite TV towards Iran, Greater Middle East, Europe and North America