در برنامه ویژه اول مه با نظرات یک فعال کارگری آشنا میشویم

0
255در برنامه ویژه اول مه با نظرات یک فعال کارگری آشنا میشویم
مینو همتی در برنامه رهائی زن که هر هفته از کانال یک ماهواره پخش میشود، در یک مصاحبه اختصاصی با فرخنده آشنا از فعالین کارگری صاحب نظر، به مسائل و مشکلات جامعه کارگری و جنبش کارگری، مسائل ویژه زنان کارگر، ضرب و شتم زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین، قراردادهای موقت و کارگران افغانی مقیم ایران پرداخته و بینندگان را به ضبط و پخش این مصاحبه ترغیب نمودند.
Mino Hemati of Rahai Zan, Channel One TV, Exclusively interviews labor activist Ms. Farkhondeh Ashena in the eve of May 1st International Workers Day. State of Iranian Economy and hardship imposed on workers especially women workers, also attacks on political prisoners, in Iran.