قيام ٢٢ بهمن و انقلاب ١٣٥٧ از منظري ديگر، گفتگو با ثريا شهابي

0
307قيام ٢٢ بهمن و انقلاب ١٣٥٧ از منظري ديگر، گفتگو با ثريا شهابي
از ربوده شدن انقلاب ٥٧ توسط ارتجاع اسلامي چه درسهائي را براي آينده گرفته ايم
این برنامه توسط رهائی زن از کانال یک ماهواره برای ایران، خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی اول بار در سال 2011 پخش گردید و امسال نظر به اهمیت مباحث مجددا در تاریخ 22 بهمن 1992 بازپخش گردید
Revolution of 1979 is analyzed from a different angle in an interview with Soraya Shahabi a women’s rights and political activist.