گفتگوی مینو همتی با ایوا حدادیان وکیل پناهجویان در سوئد

0
237گفتگوی مینو همتی با ایوا حدادیان وکیل پناهجویان در سوئد
این گفته در حاشیه کنفرانس رهائی زن در استکهلم صورت گرفته است.

Mino Hemati interviews, Swedish Asylum seeker lawyer, Eva Haddadian at Rahaizan Conference in Stockholm Sweden.
Thanks to Shahin Kazemi for video Capture of the interview