قسمت دوم کنفرانس رهائی زن در استکهلم

0
241Stockholm_RahaiZan_Conference_Part2

قسمت دوم کنفرانس رهائی زن در استکهلم
مشارکت میهمانان در مباحث قابل توجه بود
ژیار همت ،باران؛آسو؛نازی؛میترا کهرم
Thanks to Shahin Kazemi for video reportage & Alireza Bidarian for photos