راهپیمائی روز جهانی زن در استکهلم، گوتنبرگ و اشتوتگارت

0
299گزارشی از فعالین رهائی زن در راهپیمائی های 8 مارس روز جهانی زن در شهرهای گوتنبرگ و استکهلم سوئد و اشتوتگارت آلمان. این گزارشات در برنامه رهائی زن از کانال یک بتاریخ 22 و 23 مارس 2013 بسمت ایران، خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی پخش گردید.

RahaiZan members in March 8th International Women’s Day celebration, in Stockholm, Gothenburg in Sweden, Stuttgart in Germany. This reportage has been broadcast from Rahaizan program via Channel One Satellite TV towards Iran, Middle East, Europe and North America, on March 22 and 23rd 2013.