میترا پورشجری از وضعیت پدر در زندان رژیم اسلامی میگوید

0
346میترا پورشجری از حال و روز پدر در زندانهای رژیم اسلامی میگوید
گفتگوی مینو همتی با تنها فرزند وبلاگنویس اسیر محمدرضا پور شجری، این برنامه در روزهای اول دوم ماه مارس از کانال یک بطرف ایران، خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی پخش گردید.

Rahai Zan TV Producer / Host, Mino Hemati Interviews Mitra Pour Shajari about her father, Mohammad Reza Pour Shajari the imprisoned blogger in Iran.