ادامه مباحث کنفرانس آزادی و رهائی جامعه، جای حق زن

0
333مباحث کنفرانس آزادی و رهائی جامعه، جای حق زن
،النا، محبوبه علیرضا بیداریان، امیر پاکیاری، ازرا آذری، یافا، ثریا شهابی، دیانا نامی
این کنفرانس در بیستم ماه اکتبر در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار شد و در دوم نوامبر از شبکه ماهواره ای کانال یک در ایران ودیگر نقاط جهان پخش گردید
The conference on Freedom, Emancipation of society and Status of Women’s Right, held in Gothenburg Sweden on October 20th 2012 and was broadcast via Channel One Satellite TV towards Iran, Middle East, Europe and North America on Nov 2nd 2012 Rahai Zan TV Program with Mino Hemati