پیام کنفرانس رهائی زن به فعالین حقوق زنان

0
254پیام کنفرانس آزادی و رهائی جامعه وجای حق زن
به فعالین حقوق زنان
این کنفرانس در بیستم ماه اکتبر در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار شد و در دوم نوامبر از شبکه ماهواره ای کانال یک در ایران ودیگر نقاط جهان پخش گردید
A message from Rahai Zan Conference in Gothenburg-Sweden to Women’s Rights activists.