پیامهای رسیده به کنفرانس رهائی زن در گوتنبرک سوئد

0
305پیامهای رسیده به کنفرانس رهائی زن در گوتنبرک سوئد
این کنفرانس در بیستم ماه اکتبر در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار شد و در دوم نوامبر از شبکه ماهواره ای کانال یک در ایران ودیگر نقاط جهان پخش گردید