لوگوی برنامه تلویزیونی رهائی زن

0
225لوگوی برنامه تلویزیونی رهائی زن
این برنامه هرهفته ساعت 5 ونیم بعداز ظهر تهران ازکانال یک روی ماهواره هات برد پخش میشود
مینو همتی ازنوامبر سال 2004 به تهیه و تولید این برنامه پرداخته و مسائل معضلات زنان در
ایران و خارج از ایران را با میهمانان برنامه به بحث میگذارد
http://www.RahaiZan.TV