شراره رضائي دبير کانون دفاع از کودکان و زنان در تهران

0
220RahaiZan TV, Mino Hemati interviews Sharareh Rezaie a women’s rights activist, secretary of Kanoon Defa az Koodakan va Zanan – Tehran.
بمناسبت فرا رسيدن ٨ مارس روز جهاني زن گفتگو با شراره رضائي دبير کانون دفاع از کودکان و زنان در تهران