سالروز قتل دلارا دارابي، گفتگو با آقاي خليل بهراميان

0
105برنامه ويژه سالروز قتل دلارا دارابي، گفتگو با آقاي خليل بهراميان
Asking about Delara Darabi before she was executed by Islamic Regime of Iran, in an interview with Khalil Bahramian attorney at Law.