جنبش اعتراضي در کردستان عراق، گفتگو با هوزان محمود

0
206ماهيت و مطالبات جنبش اعتراضي در کردستان عراق، گفتگو با هوزان محمود فعال حقوق زنان در عراق و ديگر نقاط جهان
Movement in Iraq interview with Houzan Mahmoud

http://www.facebook.com/MinoHemati.RahaiZan.TV