دلايل انتصاب سه زن

0
246دلايل انتصاب سه زن درکابينه احمدي نژاد، هلاله طاهري ژورناليست و فعال حقوق زنان در لندن طي گفتگوئي با مينوهمتي موضوع را بررسي ميکند

RahaiZan.TV MinoHemati Interviews Halaleh Taheri a women rights activist an journalist in London about the 3 women in AhmadiNejad’s cabinet